مسئول جدیدخانه فرهنگ|درباره ما‎|صفحه اصلی|ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت
اخبار > اربعین عالمی مقابلہ سفرنامہ نویسی، فوٹوگرافی، فلم


  چاپ        ارسال به دوست

اخبار

اربعین عالمی مقابلہ سفرنامہ نویسی، فوٹوگرافی، فلم

جایزه جهانی اربعین
فیلم، عکس و سفرنامه
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پنجمین جایزه جهانی اربعین
را در سه بخش فیلم، عکس و سفرنامه بر گزار میکند.
موضوع مسابقه
راهپیمایی عظیم اربعین حسینی و جلوههای ماندگار زیارت اباعبدالله الحسین )ع( و صحنههای دلدادگی و ابراز
ارادت به آن حضرت در ایام اربعین .
فراخوان عکس
بخشهای مسابقه عکس:
 تك عكس
 مجموعه عكس
مقررات بخش عکس:
 شرکت در مسابقه و ارسال آثار برای عموم آزاد است .
 شرکت همزمان در هر سه بخش سفرنامه، عكس یا فیلم به شرط رعایت آییننامههای مربوطه مجاز است.
 هر عكاس میتواند تعداد 5 تك عكس و یك مجموعه عكس ) 3 تا 5 عكس( ارسال نماید .
 آثار باید با فرمت JPEG ، ضلع کوچك 40 سانتیمتر و با رزولوشن 300 dpi از طریق یكی از درگاههای
ارتباطی در نظر گرفته شده یا به صورت پستی ارسال گردند.
 ارسال آثار با حجم کمتر از 20 مگابایت از طریق بارگذاری هنگام ثبت اثر انجام گیرد .
2
 لازم است آثار با حجم بیشتر از 20 مگابایت پس از اعلام مشخصات اثر و صاحب اثر از طریق یكی از
درگاههای ارتباطی، بر روی لوح فشرده ثبت گردند و از طریق پست به دبیرخانه ارسال شوند. حتماً بر روی
لوح فشرده نام عكاس و نام اثر قید گردد.
 عكسها باید در ایام اربعین طی پنج سال اخیر تهیه شده باشند .
 ضروری است مشخصات هر اثر ارسالی شامل: نام و نام خانوادگی، سن، تحصیلات، نشانی دقیق و شماره ثابت
و همراه عكاس، عنوان، مكان و زمان هر عكس با دقت در قسمت اطلاعات فردی و تكمیلی در سایت وارد
شود.
 آثار باید مستند باشند و از هرگونه دستكاری با نرمافزارهای رایانهای یا حك و اصلاحی که جنبه مستند بودن
عكس را مخدوش میسازد اجتناب گردد .
 عكسهای ارسالی نباید دارای امضای عكاس، تاریخ ، پاسپارتو، قاب ، واترمارک و لوگو باشند .
 دبیرخانه، ارسال کننده را صاحب اثر میشناسد. در صورتیكه خلاف آن اثبات شود اثر حذف و کلیه امتیازات
متعلق به آن ابطال میشود .
 عكس های ارسالی عودت نخواهد شد .
 در صورت ناقص بودن فایلهای ارسالی، آثار به نمایشگاه راه پیدا نخواهد کرد .
 برگزارکننده ،کلیه حقوق چاپ و نشر آثار اعم از دیجیتال یا چاپ ورقی و برگزاری نمایشگاههای داخلی و
خارجی را برای خود محفوظ می دارد .
 به آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 ارسال آثار به دبیرخانه به منزله پذیرش شرایط خواهد بود .
 به عكاسانی که آثارشان به نمایشگاه پایانی راه پیدا کند )به غیر از عكاسان منتخب حائز رتبه از سوی هیئت
داوران( گواهی شرکت و مبلغ 000 / 000 / 1 ریال به عنوان حق التألیف اهدا خواهد شد .
 اخذ تصمیم نهایی درباره هر نكتهای که در مقررات حاضر پیشبینی نشده و نیز تفسیر ابهامات ناشی از مفاد
آن در حوزهی اختیارات دبیر مسابقه است و شرکتکنندگان و داوران هر گونه حقی را در این رابطه از خود
سلب مینمایند.
فراخوان فیلم:
بخشهای مسابقه فیلم :
*داستانی کوتاه ، مستند ، ) تولید اثر با دوربین تلفن همراه یا دوربین فیلمبرداری(
3
مقررات بخش فیلم :
 شرکت در مسابقه و ارسال آثار برای عموم آزاد است .
 محدودیتی در تعداد ارسال آثار وجود ندارد .
 شرکت همزمان در هر سه بخش سفرنامه، عكس یا فیلم به شرط رعایت آییننامههای مربوطه مجاز است.
 حداکثر زمان فیلم های کوتاه بخش داستانی و مستند 30 دقیقه می باشد .
 لازم است فیلمهای بخش مسابقه جهت بازبینی به صورت مستقل، پس از اعلام شناسنامه اثر و مشخصات
صاحب آن از طریق یكی از درگاههای ارتباطی، بر روی یك حلقه DVD ثبت و از طریق پست به آدرس
دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین ارسال گردند. درج نام فیلم، کارگردان و زمان فیلم به بر روی DVD
ضروری است. ضمناً DVD باید علاوه بر فیلم، حاوی سه قطعه عكس از صحنههای فیلم و یك قطعه عكس
کارگردان نیز باشد.
 دبیرخانه هیچ مسئولیتی را در قبال آسیب احتمالی ناشی از ارسال آثار نمیپذیرد.
 فیلم هایی که مدارک آنها ناقص ارسال شود یا فیلم آن معیوب باشد در مسابقه شرکت داده نخواهند شد.
 ضروری است پس از اعلام اسامی پذیرفتهشدگان، اصل فیلم به دبیرخانه واصل شود . در غیراین صورت، فیلم
از بخش مسابقه حذف خواهد شد.
 اصل فیلمها باید با یكی از فرمت های DVCAM ، HD ، HDV و FULL HD تهیه و ارسال گردند.
 دبیرخانۀ جایزۀ جهانی اربعین و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای تولیدآثار تبلیغی و تلویزیونی مسابقه
، اجازه استفاده از آثار ارسالی را دارد .
 شرکت در مسابقه به منزله پذیرفتن قوانین مسابقه است .
 صاحب آثاری که تهیهکنندهی حقوقی یا حقیقی دارند، در صورت پذیرفته شدن آثارشان در مسابقه، ملزم به
ارائهی نامه مجوز حضور در مسابقه که به تأیید تهیهکننده رسیده است میباشند. نامهی منظور، باید در اسرع
وقت از یكی از کانالهای ارتباطی به دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین واصل گردد، در غیر این صورت
آثار مربوطه از بخش مسابقه کنار گذاشته خواهند شد.
 اخذ تصمیم نهایی درباره هر نكتهای که در مقررات حاضر پیشبینی نشده و نیز تفسیر ابهامات ناشی از مفاد
آن در حوزهی اختیارات دبیر مسابقه است و شرکتکنندگان و داوران هر گونه حقی را در این رابطه از خود
سلب مینمایند.
فراخوان سفرنامه:
بخشهای مسابقه سفرنامهنویسی:
4
*اتفاقات راهپیمایی عظیم اربعین، حكایت و روایت دلدادگی به حضرت اباعبدالله الحسین )ع(، شرح آداب زیارت
اربعین در میان ملل مختلف، تأثیر شرکت در مراسم اربعین بر زندگی فرد، برداشت از سفر و راهپیمایی عظیم
اربعین و ...
مقررات بخش سفرنامهنویسی:
 شرکت در مسابقه و ارسال آثار برای عموم آزاد است .
 هر شرکت کننده مجاز به ارسال تنها یك سفرنامه میباشد.
 هر اثر نباید کمتر از بیست سطر نوشتاری و بیشتر از 10 صفحه در قالب استاندارد جایزه باشد. قالب استاندارد
در پرتال رسمی جایزه جهانی اربعین به نشانی www.intlarbaeen.com در دسترس قرار گرفته و در
انتهای این متن نینز آمده است.
 شرکت همزمان در هر سه بخش سفرنامه، عكس یا فیلم به شرط رعایت آییننامههای مربوطه مجاز است.
 سفرنامهها باید به یكی از زبانهای عربی، انگلیسی، اردو، ترکی استانبولی، آذربایجانی، روسی، کرواتی، صربی،
بوسنیایی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی یا اسپانیولی باشند.
 موضوع آثار ارسالی باید مرتبط با بخشهای مسابقه باشند. تشخیص نهایی این امر بر عهدهی داوران جایزه
جهانی اربعین خواهد بود.
 آثار ارسالی باید منطبق با فرمت استاندارد مسابقه باشند. فایل نمونهای با فرمت استاندارد در بخش مقررات
پرتال در دسترس شرکتکنندگان قرار گرفته است. به آثاری که خارج از این فرمت تدوین شده باشند ترتیب
اثر داده نخواهد شد.
 استفاده از شكسته نویسی )محاوره نویسی( جز در نقل قولهای مستقیم وگفت وگوهای اشخاص مجاز نیست.
 سفرنامهها باید واقعی و حاصل مشاهدات عینی باشند و خیالی نباشد.
 ارسال مستندات، نظیر ارجاعات و تصاویر مربوط به موضوع اثر ارسالی، در فرآیند داوری تاثیر مثبت خواهد
داشت.
 صاحب اثر ملزم است تمامی فیلدهای ضروری را حین ثبت نام و ارسال اثر در بخش مربوطه در پرتال رسمی
جایزه جهانی اربعین با دقت تكمیل نماید.
 آثار برگزیده جشنواره درقالب کتاب همایش چاپ خواهد شد و دبیرخانهی جایزه جهانی اربعین حق استفاده
از آثار ارسالی برای چاپ با ذکر نام پدیدآورنده اثر را برای خود محفوظ میدارد.
5
 اخذ تصمیم نهایی درباره هر نكتهای که در مقررات حاضر پیشبینی نشده و نیز تفسیر ابهامات ناشی از مفاد
آن در حوزهی اختیارات دبیر مسابقه است و شرکتکنندگان و داوران هر گونه حقی را در این رابطه از خود
سلب مینمایند.
گاهشمار بخشهای سه گانهی جایزه جهانی اربعین:
 آخرین مهلت ارسال آثار : 11 بهمن ماه 1397 ، مصادف با 31 ژانویه 2019 و 24 جمادیالاول 1440
 اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان : متعاقباً اعلام خواهد شد.
جوایز بخشهای سه گانهی جایزهی جهانی اربعین:
*مقام اول هر بخش: ندیس جایزه جهانی، دیپلم افتخار، مبلغ 50 میلیون ریال
*مقام دوم هر بخش: : دیپلم افتخار، مبلغ 40 میلیون ریال
*مقام سوم هر بخش: : دیپلم افتخار، مبلغ 30 میلیون ریال
*مقام چهارم هر بخش: : دیپلم افتخار، مبلغ 20 میلیون ریال
*مقام پنجم هر بخش: : دیپلم افتخار، مبلغ 10 میلیون ریال
درگاههای ارتباطی و آدرس دبیرخانه :
* تهران، خیابان ولی عصر )عج(، نرسیده به خیابان دكتر فاطمی، شماره 1924 ، سازمان فرهنگ
وارتباطات اسلامی ساختمان شماره 2 كد پستی : 1415893917
تلفن: 02188934301
آدرس وبسایت رسمی جایزه جهانی اربعین: www.IntlArbaeen.com
پست الكترونیكی arbaeen@icro.ir
فیسبوک: @InternationalArbaeenAward
اینستاگرام: @intl_Arbaeen_Award
تلگرام: 00989395999393
واتس اپ: 00989395999393
6
به اطلاع شرکتکنندگان گرامی میرساند سفرنامههای ارسالی به دبیرخانه باید مطابق راهنمای نگارش زیر تدوین شده باشند، در غیراین
صورت اثر دریافتی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
1 - صفحه آرایی. مقاله در نرمافزار Word نسخه 2010 یا بالاتر با حاشیه بالا 3 ، پایین 7، چپ 4 و راست 5 سانتیمتر، حداکثر در 10
صفحه )از صفحه دوم به بعد(، با فاصله خطوط Single تایپ شود.
2 - ساختار کلی سفرنامهها
 صفحه اول:
- عنوان کامل اثر
- نام و نام خانوادگی نویسنده، مدرک تحصیلی، زبان اثر
- مشخصات تماس نویسنده شامل: نشانی پستی، شماره تلفن همراه و پست الکترونیک.
 صفحه دوم تا انتهای مقاله
آثار فارسی با فونت B Nazanin اندازه 14 تایپ شوند.
آثار عربی با فونت Badr اندازه 14 تایپ شوند.
آثار لاتین به فونت Times New Roman اندازه 14 تایپ شوند.
 نکات مهم
1 . آثار ارسالی نباید به مجلهها و یا مسابقات دیگر ارسال شده باشند. بدیهی است عواقب عدم رعایت این موضوع متوجه نویسنده خواهد
بود.
2 . پس از ارسال سفرنامه امکان حذف و یا تغییر نام نویسنده، نام اثر و محتوای آن وجود ندارد.
3 . ارسال آثار از طریق سایت رسمی جایزه جهانی اربعین به نشانی www.IntlArbaeen.com و دیگر درگاههای ارتباطی اعلام شده
قابل انجام است.
راهنمای نگارش سفرنامه جهت شرکت در چهارمین جایزه جهانی اربعین


١١:٢٥ - 1398/01/25    /    شماره : ٧٢٧٦١٨    /    تعداد نمایش : ٨٢خروج
منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 10801 | بازدید امروز : 42 | کل بازدید : 555616 | بازدیدکنندگان آنلاين : 1 | زمان بازدید : 4.3282